random/hot-posts

Các bài đăng gần đây

Xem tất cả
LỜI KHUYÊN CHO NHỮNG NHÀ SÁNG LẬP LẦN ĐẦU TỪ NHÀ ĐẦU TƯ SHARK TANK.
BÀI HỌC KHỞI NGHIỆP TỪ THUYẾT TIẾN HÓA CỦA CHARLES DARWIN.
THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI THẾ HỆ Z.
3 BÀI HỌC SAU 3 NĂM LÀ MỘT DOANH NHÂN.
NHỮNG LỜI KHUYÊN CÓ VẺ THUYẾT PHỤC NHƯNG KHÔNG HỢP LÝ TRONG KHỞI NGHIỆP.